fbpx
Сѐ за политика на едно место!

Вицегувернерката Митреска: Народната банка не може и не смее да дозволи банка да работи спротивно на законската регулатива

Ковид-кризата во нашата земја настапи кон средината на март и едноставно е невозможно во олку кус период да доведе до несолвентност на банка и да биде пресуден фактор за нејзиното затворање. „Еуростандард банка“ подолго време наназад беше изложена на поголем кредитен ризик и слабости во работењето, поради што беше под засилен супервизорски надзор и беа изрекувани бројни супервизорски мерки во насока на санирање на состојбите во Банката. Всушност, токму заради објективноста и темелниот пристап на супервизорските тимови, овие слабости излегоа на површина во билансот на Банката.

Ова го истакна вицегувернерката на Народната банка, Ана Митреска, во интервју за МИА, во однос на пропаѓањето на „Еуростандард банка“.

Таа посочува дека и покрај корективните мерки, капиталот на Банката падна под законскиот минимум, а во таков случај единствено можно решение е барањето до сопствениците да ја исполнат својата обврска пропишана во закон и да вложат дополнителни парични средства.

„Би сакала јавноста да има целосна слика и да знае дека ова не се средства коишто ѝ се потребни на Народната банка. Тие средства се слеваат во билансот на деловната банка и во овој случај беа неопходни за да се исполни законското минимално капитално барање за да може „Еуростандард банка“ да опстојува.“ – вели вицегувернерката.

Како што посочува таа, за жал, ниту од сопствениците, ниту  од потенцијален инвеститор, не се обезбеди потребниот капитал за да се достигнат минималните законски барања,  а со тоа и да се овозможат услови Банката понатаму да се регенерира, што секако за сите ќе беше најдоброто решение.

„Затоа и вложивме огромни напори. Секоја централна банка пред да посегне кон затворање на банка вложува напори да најде алтернативно решение. Во овој контекст, наспроти информациите коишто се појавуваат во јавноста, имавме и интензивна комуникација со потенцијалниот инвеститор на којшто му укажавме на неопходноста од дополнителни вложувања на капитал во Банката. Сепак, немаше подготвеност да се обезбедат потребните вложувања. Воедно, не беше доставена ниту севкупната документација којашто е неопходна за да се оцени дали тој ги исполнува законските услови за акционер на банка.“ – вели Митреска.

Во такви околности, како што истакнува вицегувернерката, немаше друго решение освен укинување на дозволата за основање и работење на „Еуростандард банка“.

„Народната банка не може и не смее да дозволи банка да работи спротивно на законската регулатива.“ – посочува Митреска во интервјуто за МИА.

Вицегувернерката порачува дека банките се витален дел на секоја економија и дека нивните управувачки структури имаат многу поголема одговорност од раководните структури на нефинансиските институции, од едноставна причина што управуваат со средствата на своите депоненти. Корпоративното управување на банките треба да се темели на интегритет, професионалност и исклучителна одговорност при носењето на секоја одлука.

За МИА, Митреска истакнува дека високофреквентните дневни податоци со коишто располага Народната банка, за август, на месечна основа покажуваат одредено зголемување на вкупните депозити во банкарскиот систем. Воедно, како што посочува таа, и на девизниот пазар, не можеме да забележиме некои невообичаени тенденции што би упатувале на поголема склоност за располагање со девизи.

„Оттука, тековите се стабилни, и како што и очекувавме, укинувањето на дозволата за основање и работење на „Еуростандард банка“ нема поголеми ефекти врз банкарскиот систем или врз однесувањето на депонентите.“ – оценува вицегувернерката.

Во интервјуто за МИА, Митреска се осврнува и на оцените и очекувањата на Народната банка за ефектите од ковид-кризата врз македонската економија. Притоа истакнува дека засега, економијата ја минува кризата главно во согласност со очекувањата на Народната банка.