Сѐ за политика на едно место!

Само 1% од Македонците ја прифаќаат Бугарија како пријател!!!

Испитување на репрезентативен приперок од 1001 граѓанин на Македонија, спроведено до Институтот „Преспа“, покажува дека Бугарија целосно пропаднала во очите на Македонците.

Само 1% од нашите граѓани ја гледаат Бугарија како пријател на државава, вели Стојковски, директор на Институтот.