Browsing author

Гордан Калајџиев

Професор на катедрата по кривично право на Правниот факултет во Скопје и претседател на Хелсиншкиот комитет за човекови права.