Browsing author

Илија Илијовски

Адвокат, Основач на Адвокатско друштво Чичевалиев & Илијовски. Делегат во Собранието на Адвокатската комора на Р. Македонија во мандатните периоди 2014-2018 и 2018-2022. Магистер на правни науки од областа на Правото на интелектуална сопственост на Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology, Chicago, Illinois. Магистер на правни науки од областа на Граѓанското право и постапка на Правен факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија.