Browsing author

Никола Митровиќ Бабе

Доц. Др. Никола Митровиќ Бабе Историчар, архивист, хроничар Автор на повеќе дела од доменот на историјата меѓу кои: Петар Чаулев син на ВМРО, Фотографијата кко историско сведоштво за градот Охрид, Охридскиот бисер, Архив(истика) и др.