Услови за користење

ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ Ви овозможува користење на содржините на својот интернет портал кои се регулирани со овие Услови за користење и важат за сите содржини, страници, услуги, кои се во сопственост на ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ. Со користењето на интернет порталот на ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ, неговите страници, содржини и услуги се смета дека корисниците во секој момент се запознаени со овие Услови за користење и дека во целост ги разбираат и прифаќаат.

Обврски на корисниците при користење на порталот

Со прифаќање на овие Услови за користење, корисникот прифаќа и согласен е дека услугите и содржините на ПОЛИТИКА ќе вклучуваат реклами, разни известувања и слични пораки од ПОЛИТИКА.

Промена на содржините на порталот и услугите

ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ го задржува правото на промена, отстранување на било која содржина на порталот и услугите без обврска за претходна најава. ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ не е одговорен за било каква штета настаната од овие промени.

Заштита на приватноста и тајност на податоците

Интернет страницата ПОЛИТИКА ја почитува приватноста на своите посетители. Податоците на посетителите не се дотапни за трети лица, освен во случаи поинаку пропишани со закон.

Врски (линкови) до други интернет страници

Некои од линковите на интернет страницата ПОЛИТИКА водат кон интернет страници и сервиси на други извори на информации и информирање. ДИИД Инфо Политика ДООЕЛ на никаков начин не е одговорна за содржините на тие страници и сервиси.

Коментари

Редакцијата на ПОЛИТИКА не сноси никаква одговорност за коментарите и споделувањата на социјалните мрежи, бидејќи се генерираат преку Facebook, Twitter и други, и за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа.