fbpx
Сѐ за политика на едно место!

Да го негуваме историско – културното наследство, тоа е нашата слика пред целиот свет

Охрид е град ризница во која се испреплетуваат безброј личности, настани кои одиграле значајни историска ролја во одреден временски период. И затоа Охрид можете да го сретнете низ пишаните документи и сведоштва со различни епитети од…

Грижа за историското и културно наследство во фокусот на Македонски концепт

Стремежот за влез во ЕУ е јасна движечка траса на нашата земја. Но сепак постојат сегменти кои и тоа како треба да се воспостават со што би биле дел од еднаквите. Во таа конотација неизоставен дел преставува и политиката во областа на…