fbpx
Сѐ за политика на едно место!

Зошто реформи

Ниту една политичка партија не може да функционира без почитување на принципите на: лична одговорност, инклузивност, транспарентност и отчетност, кадровска менливост, плуралност на мислењето, ставовите и идеите, персонален и колективен…