fbpx
Сѐ за политика на едно место!

Политика за приватност

Добредојдовте на ПОЛИТИКА

Нашата веб страна е https://politika.com.mk

Коментари

Кога посетителите оставаат коментар на вебсајтот ние ги собираме податоците кои се прикажани во формата за оставање коментари, како и IP адресата на посетителот и имформациите за неговиот пребарувач со цел да спречиме спам.

Колачиња

Ако оставите коментар на нашиот сајт може да одберете да да го зачувате вашето име, електронска пошта и вебсајт во колачињата на вашиот пребарувач. Ова е за да се овозможи полесно користење на нашиот вебсајт па така следниот пат кога ќе сакате да оставите коментар нема да треба повторно да ги внесувате вашите податоци. Овие колачиња траат една година.

Вградени содржини од други вебсајти

Нашите објави можат да содржат вградени содржини (пр. видеа, слики, објави, итн.). Вградените содржини од други вебсајти се однесуваат на ист начин како кога посетителот би го посетил другиот вебсајт.

Овие вебсајти можат да собираат ваши податоци, да користат колачиња, да вградат дополнителни механизми за тракирање од трети страни и да ја следат вашата интеракција со вградените содржини како да сте логирани на тие вебсајти.

Каде ги испраќаме вашите податоци

Вашите коментари можат да бидат проверувани преку автоматизирани сервиси за детектирање на спам.