Дали Стево Пендаровски мисли дека бугарскиот фашистички окупатор бил администратор?

 Македонија повторно горда подразбира Македонија повторно твоја, ваша, Македонија која нема да биде ограбена, која нема да биде засрамена, која ќе биде на народот ,а не на неколкумина политички моќници....