ВАНДАЛИЗАМ и ДЕВИЈАНТНО ОДНЕСУВАЊЕ во кампања – општествените норми немаат моќ поради корупцијата во општеството

Четврт ден од изборната кампања. И денес кандидатите ќе продолжат со презентирање на своите програми низ државата. Реториката се засилува, а кај некои набрзо исплива на површина  вандализмот, девијантното поведение...